Dixi Begravelsesforening

Dixi betyder “Jeg har sagt min mening” og “Jeg har talt”.

Vi mennesker taler for lidt om vores sidste rejse. Der er vigtige valg at tale om og vigtige valg at træffe for at få dine ønsker opfyldt på din sidste rejse. Samtidig kan det også være svært for dine pårørende at tale om, og den sorg det medfører at miste én man holder af. Dixi Begravelsesforening vil gerne hjælpe dig med, hvad der skal ske før, under og efter din højtidelighed.

Planlæg med ceremonimesteren

Dixi Begravelsesforening

Dixi Begravelsesforening

Dixi Begravelsesforening er med til at sikre, at du allerede på et tidligt tidspunkt får taget stilling til alle dine ønsker, hvis der kommer en dag du ikke kan ytre dig mere. Der kan være mange forhold, som gør, at du er ude af stand til at træffe valg eller du ikke har fortalt dine sidste ønsker videre til dine nærmeste.
Som medlem af Dixi Begravelsesforening vil du som det første komme til at tale med en ceremonimester. I vil sammen skrive det ned, som er vigtigt for dig, samt det som har haft betydning for dig igennem dit liv.

Derefter vil vi tale, om de ønsker du har for din sidste vilje samt skrive relevante oplysninger ned. Vi ved, at det ikke er et nemt emne at tale om, og vi vil derfor også hjælpe dig og give den støtte du har brug for at træffe dine valg. Når dine ønsker er nedskrevet, kan vi være med til at støtte dig og dine pårørende. Vi vil på baggrund af dine ønsker beregne en præmie, som vil sikre, at det er muligt at indfri dine ønsker.

Lad os tage en samtale, så du får planlagt, hvad der skal ske, når du engang går bort. Det er en stor hjælp til dine pårørende, da fleste efterladte gerne vil afholde en højtidelighed, som du ønsker.

Dine oplysninger behandles fortroligt med høj kryptering af alle data. Der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Dette følger af lovens § 41, stk. 3.