Giv støtte

Hvis du gerne vil give Dixi Begravelsesforening et bidrag og støtte vores almennyttige projekter, er der flere måder, at du kan støtte os på.

Du kan støtte Dixi med mindegaver i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse. Der kan efter ønske af den afdøde eller de pårørende gives et bidrag til Dixi Begravelsesforening som gave i stedet for blomster. Bidraget vil gå til at støtte demente og deres pårørende. Man kan også give et bidrag i forbindelse med en fødselsdag eller et jubilæum, hvor der i stedet for blomster eller gaver gives et bidrag. Hvis du vil høre mere om denne mulighed er du velkommen til at kontakte os via dette link. Kontakt os.

Du har også mulighed for at give et bidrag via dit testamente. Da Dixi Begravelsesforening er en nonprofit forening skal vi ikke betale boafgift (arveafgift) af arven. Hele det testamenterede beløb går derfor til Dixis forenings arbejde med at hjælpe demente og pårørende. Se mere om fordelene her.

 

Dixi støtte og sponsor

Hvis du som virksomhed gerne vil støtte os, har vi tænkt på en sponsormodel, hvor I giver et sponsorbeløb, som er 100 procent fradragsberettigende og svarende til sponsoraftalen/partneraftalen. Sponsorstøtte vil blive betalt til os, og vi køber de aftalte produkter af jer.

Dixi søger også musikterapeuter, som kan være med til at skabe tryghed for vores medlemmer, der ikke længere kan ytre sig. Derudover søger vi støtte til at trykke medlemskort, kortprinter, tryksager, markedsføringsmateriale og hjælp med SEO optimering.