Erhverv

Formålet med Dixi Begravelsesforening Erhverv er, at virksomheder også kan tilbyde deres medarbejdere at blive medlem af Dixi Begravelsesforening. Som virksomhed vil I sikre, at medarbejderne får deres ønske opfyldt i den sidste del af livet samt på deres sidste rejse.

Med Dixi Begravelsesforening Erhverv vil medarbejderne få sat midler til side på linje med pension ol. Hver medarbejder vil nedskrive deres ønsker ud fra det medlemsskab I betaler for. Når I betaler for denne ordning, kan I fratrække den støtte i virksomheden, som I betaler for jeres medarbejderes medlemsskab.

Som virksomhed har I også mulighed for at støtte vores almennyttige projekter, som går til unge, der har det svært. Når I som virksomhed støtter os, er det også med til at styrke jeres virksomheds navn og brand, da I er med til at tage et socialt ansvar. Vil vil samtidig kunne tilbyde jer at komme på vores hjemmeside under “samarbejdspartnere”, hvilket vil synliggøre jer over for vores medlemmer. Læs mere her.